Bunlardan birincisi aynı bölgeden bir kaç dansı yan yana koyup bir dans dizisi meydana getirmektir.

Tek düzenliliğe düşmemek için halk dansları koreografik düzenleri ve hızları, canlılıkları bakımından sıralamakta belli bir biçim kaygısı gözetilir, parçaların birbirleriyle dengeli karşıtlıklar yapması sağlanır. Zaten Anadolu oyunlarının pek çoğu böyle diziler biçimindedir.

İkincisi, Tek bir dansın kendine özgü belli bir havası, bir konusu olabilir. Dansın bütün çeşitlemeleri düzenlenirken, dansın asıl konusunu ortaya çıkaracak bir biçimde düzenlenir.

Üçüncüsü, aynı dansın değişik çeşitlemeleri, dansa daha güçlü bir sanat anlatımı vermesi için zorlanır, fakat asıl dansın ilkel temel özelliği bozulmadan teknik bakımdan güçleştirilir, çoğaltılır.

Dördüncü yolda bir dans meydana getirmek için aynı bölgenin birçok danslarından yararlanılır. Bunu yapmak için her dans parçalanır, işe yarayacak en iyi parçalar seçilir, yeniden sıraya konulur. Kimi danslardan adımlar, kimisinden korecgrafik düzen alınır. Bu dansa tek bir dansın değil, olsa olsa bu dansların çıktığı bölgenin adı verilebilir.

Sonuncu, beşinci yol ise, en zor, en çok ustalık ve yaratıcılık isteyen bir danstır. Bu da köylünün danslarının kuruluşundaki yöntem izlenerek yeni danslar yaratmak, Oyunların hepsinde görülen ortak noktaların, bunların arasındaki bağlantıların, mantık düzenin İncelenmesi gerekmektedir.

Halk oyunlarından yararlanarak oluşturulan yeni oyun yaratılarına örnek olarak Selim Sırrı Zeybeği, Bayburt'la oynanan Turhan Barı verilebilir.

Halk oyunları sadece sayı ile belirlenen hareket ve figürlerden ibaret değildir.

Sahnelenme söz konusu olduğunda müzik ve giysinin yanı sıra makyaj, ışık ve dekor da önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu alanların her birinde uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç vardır. En önde gelen amacımız halk oyunlarının bilinçli bir düzeyde ele alınıp incelenerek, sonuçta değerinin nitelikli bir biçimde sahnelenmesidir. Bu da ancak alanında uzmanlaşmış eğitimli kişilerle sağlanabilir.